REHAB KUSTEN

Välkommen till Rehab Kusten i Ytterby

Här arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans för att hjälpa dig att förbättra eller bibehålla din förmåga att fungera självständigt i vardagen.

 NYA PATIENTAVGIFTER
1 APRIL 2024

Västra Götalandsregionen har i regionfullmäktige fattat ett politiskt beslut att från 1 april höja patientavgifterna och avgiftsbelägga all vård både på vårdcentraler, rehabmottagningar och sjukhus för personer i åldern 20-85 år, det införs även patientavgift på distanskontakter. Avgifterna går oavkortat till regionen centralt och ej direkt till den verksamhet som tar ut avgiften. Regionen drar av summan för avgifterna från varje verksamhet, oavsett om den betalas eller ej, och vi är därför tvingade att noggrant se till att alltid inhämta avgiften.

Kortfattat sker följande 
-De flesta patientavgifter höjs och all vård för personer 20-85 år av legitimerad personal avgiftsbeläggs. 
-Patientavgift införs på distanskontakter (chatt via Mitt PTJ/1177 samt telefonsamtal) där innehållet motsvarar ett besök, det vill säga när medicinsk information lämnas och en medicinsk bedömning/eventuell åtgärd sker. 

Nya avgifter Rehab Kusten (högkostnadsskydd/frikort gäller)
Mottagningsbesök 200 kr
Hembesök 300 kr
Chatt/telefon 160 kr
Videobesök 200 kr

Sjukgymnast / Fysioterapeut

Vi erbjuder individbaserad rehabilitering och fysioterapi vid nedsatt funktion eller smärta i leder och muskler.
Läs mer…

Arbetsterapeut

Vi arbetar för dig som har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter och/eller har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning. Läs mer…

Videobesök

På Rehab Kusten kan vi vid behov erbjuda besök via videolänk. Detta gäller både planerade tider och nya bokningar. Kontakta oss antingen via telefon eller onlinetjänsten Mitt PTJ!

Hjälpmedel

Vid frågor kring hjälpmedel föreslår vi kontakt per telefon eller onlinetjänsten Mitt PTJ. Telefonnummer till arbetsterapeut 0303-379786telefontid 13.00-13.30 vardagar.

Grupper

Information om aktuella grupper hos Rehab Kusten finns här…
Om du önskar delta i någon av våra grupper så hör av dig till oss för att boka tid för bedömning!

Boka tid till oss – ingen remiss behövs

Du kan boka direkt till oss på mottagningen i Ytterby, du behöver ingen remiss.
Vi tar emot dig oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Tidsbokning via telefon, kontaktuppgifter och öppettider finns här.

Besök kostar 100 kr, frikort gäller. Vi är en kontantfri mottagning, endast kortbetalning! Avgiftsfritt för dig som är upp till 19 år eller över 85 år. 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök. Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Vid besök hos oss undvik gärna parfym, rakvatten och andra dofter som kan orsaka besvär för allergiker och personer som har problem med starka dofter.

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten