Vår personal

På Rehab Kusten arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Välkommen till oss på Rehab Kusten!

Agneta Hamilton

Verksamhetschef

Jesper Hoflund

Leg sjukgymnast

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Jonas Sand

Leg sjukgymnast

Erik Holmner

Leg sjukgymnast

Gunilla Enlund

Leg fysioterapeut

Caroline Eriksson

Leg arbetsterapeut

Ingrid Wiik

Leg arbetsterapeut

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut

Karoline Fahl

Leg arbetsterapeut