Vår personal

På Rehab Kusten arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Välkommen till oss på Rehab Kusten!

Lukas Syrén Sandström

Leg fysioterapeut

Jesper Hoflund

Leg sjukgymnast

Maria Ekström

Leg sjukgymnast

Erik Holmner

Leg sjukgymnast

Jonas Sand

Leg sjukgymnast

Ingrid Wiik

Leg arbetsterapeut

Sara Ekström

Leg arbetsterapeut

Karoline Fahl

Leg arbetsterapeut