Vår versamhet

Välkommen till oss!

På Rehab Kusten i Ytterby, Kungälv, arbetar sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut tillsammans för att hjälpa dig att förbättra eller bibehålla din förmåga att fungera självständigt i vardagen.

Om du har har besvär från muskler, leder och skelett eller har svårighet att klara dagliga aktiviteter kan du söka hit för hjälp med sjukgymnastik och/eller arbetsterapi.

Syftet med Vårdval Rehab är att bland annat;
– att stärka patienternas ställning,
– att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet,
– att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen,
– att ge patienterna och invånare större inflytande i vården.

Vår strävan är god tillgänglighet med korta väntetider.

Boka tid till oss – ingen remiss behövs

Du kan boka direkt till oss på mottagningen i Ytterby, du behöver ingen remiss. Vi tar emot dig oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Tidsbokning via telefon, kontaktuppgifter och öppettider finns här

Besök kostar 100 kr, frikort gäller. Vi är en kontantfri mottagning, endast kortbetalning! Avgiftsfritt för dig som är upp till 19 år eller över 85 år. 

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök. Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Vid besök hos oss undvik gärna parfym, rakvatten och andra dofter som kan orsaka besvär för allergiker och personer som har problem med starka dofter.

På Rehab Kusten kan du få hjälp av

Sjukgymnast / Fysioterapeut

På mottagningen i Ytterby erbjuder vi individbaserad rehabilitering och fysioterapi vid nedsatt funktion eller smärta i leder och muskler.

Läs mer…

Arbetsterapeut

Vi arbetar för dig som har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter och/eller har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning.

Läs mer…

Familjehuset Klippan

Sjukgymnast och arbetsterapeut från Rehab Kusten finns tillgänglig för barn och unga 6-18 år inom verksamheten Familjehuset Klippan.

Läs mer…

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten