Arbetsterapi

Arbetsterapeut

Vi arbetar för dig som har svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter och/eller har en skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning.

Våra insatser handlar främst om att kartlägga, förebygga, förbättra eller kompensera en nedsatt förmåga. Vi kan inspirera och motivera dig till framsteg och utveckling.

Handrehabilitering

Handrehabilitering kan erbjudas vid t.ex nedsatt funktion i händer, såsom styrka, rörlighet, domningar och känsel. Belastningsrelaterade besvär och/eller smärta.

 • Bedömning av handfunktion
 • Handträning individuellt eller i grupp
 • Utprovning av ortoser
 • Värme eller kylbehandling
 • Akupunktur mot smärta

Utprovning av hjälpmedel

Hjälpmedel provas ut och ordineras för att:

 • Underlätta vardagen
 • Förebygga nedsättning av funktion eller förmåga
 • Förbättra eller bevara funktion eller förmåga
 • Kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet

Alla hjälpmedel provas ut individuellt och det hjälpmedel som du erhåller är ditt personliga, men du har det på lån. Då behovet av hjälpmedel upphör ska det lämnas tillbaka. Återlämning samt reparation av hjälpmedel sker i första hand på hjälpmedelscentralen i Mölndal.

Stressrelaterade sjukdomar

 • Kartlägger hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag.
 • Behandlande åtgärder kan handla om förslag på hur du får balans mellan aktivitet och vila samt hur du klarar dina vardagliga aktiviteter.
 • Information om produkter du kan köpa själv eller låna som hjälpmedel.

Rehabilitering vid sömnproblem

 • Kartläggning av sömnvanor och rutiner.
 • Behandlande åtgärder kan vara att ge förslag på struktur och anpassning i syfte att förbättra sömnvanor och rutiner.
 • Information om produkter som du kan köpa själv eller låna som hjälpmedel.

Kognitiva svårigheter

Rehabilitering av kognitiva svårigheter kan innefatta exempelvis:

 • Minnesproblematik
 • Planerings- och organisationssvårigheter
 • Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter

Problem kan förekomma i skolmiljö, hemmiljö och/eller på arbetet, det vill säga att vi vänder oss till barn, ungdom och vuxna.

 • Kartläggning av aktivitetsförmåga
 • Utreder rutiner, vanor och aktiviteter i vardagen

Behandlande åtgärder kan handla om struktur, kognitiva hjälpmedel, förslag på produkter du kan köpa själv som kan underlätta vardagen och/eller anpassning av aktiviteter i din vardag.

Intyg för bostadsanpassning

 • Kartläggning av funktionsnedsättning där beoendemiljön utgör ett hinder i vardagen.
 • Arbetsterapeuten utfärdar vid behov intyg för ansökan om bostadsanpassning.
 • Intyget innehåller en beskrivning av funktionsnedsättning/aktivitetsförmåga och vilka konsekvenser det får i boendet.

Ergonomisk rådgivning

 • Information och rådgivning hur du kan använda kroppen på ett mer skonsamt sätt i de dagliga aktiviteterna.
 • Ergonomisk rådgivning kan du få av både sjukgymnast och arbetsterapeut.

Arbetsterapi för barn

 • Vi arbetar både för att underlätta för barnet i vardagen men även för att ge stöd och strategier i föräldraskapet. Se länkar nedan för mer information.

Barn cirka 0-5 år
Arbetsterapi för barn cirka 0-5 år…
familjecentralenfyren.se

Barn cirka 6-18 år 
Arbetsterapi för barn cirka 6-18 år…
familjehusetklippan.se

Övriga verksamheter hos vårdcentralen Kusten