Grupper

Information om aktuella grupper hos Rehab Kusten

Om du önskar delta i någon av nedanstående grupper så hör av dig till oss för att boka tid för bedömning.

Stress

Vår stresshanteringskurs hålls i grupper om ca 10 deltagare. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Teori varvas med praktiska övningar. Du får information om stress, hur den påverkar oss fysiskt och psykiskt och kunskap om förhållningssätt för att hantera stress.

Under kursen får du möjlighet att kartlägga din egen stress, du får hjälp att utveckla strategier för att bättre klara av vardagen och även möjlighet att träna mindfulness som är en effektiv metod för hantering av stressymtom. Deltagarna får arbeta med hemuppgifter, som följs upp vid varje kurstillfälle.

Kursen består av 7 träffar och leds av leg psykolog och leg arbetsterapeut.

Långvarig smärta

På vårdcentralen Kusten finns ett team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och läkare som kan skräddarsy en behandling utifrån just din smärtproblematik.

Grupper med 5-10 deltagare träffas vid 6 tillfällen. 

Artrosskola

För dig med artros i höfter, knän eller händer. 

I artrosskolan får du lära dig vad artros är, hur vi ställer diagnos och hur vi behandlar. VI förklarar varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv vid artros, hur du ska träna och att smärta under träning inte är farlig. 

Med kunskap och träning kan din rörlighet och funktion förbättras och operation undvikas. 

Boka en tid med en av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster eller arbetsterapeuter om du är intresserad av att delta. 

Artrosskolan innefattar 3 grupptillfällen och leds av leg fysioterapeut. 

Vi kan även erbjuda en digital artrosskola vid behov. 

ReDO - Ny gruppstart 8/4

ReDO (Re-Designing Daily Occupation) hålls i grupp om 6-8 deltagare. Metoden är gruppbaserad och syftar till att de som erhåller behandlingen ska få verktyg och möjlighet till reflektion i syfte att göra varaktiga förändringar i sitt aktivitetsmönster.

Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. ReDO tar sin utgångspunkt i individens hela aktivitetsrepertoar.

Kursen innehåller 8 träffar och leds av leg arbetsterapeut.

Mammaträning - Ny gruppstart 8/4

Träningsgrupp för dig som som vill komma igång med träning efter graviditet och förlossning. Gruppen inleds med ett individuellt besök på Rehab Kusten för individuella råd och därefter 8 träningstillfällen i grupp. Träningen är utomhus och leds av leg. fysioterapeut. Barn är givetvis välkomna.

Intresserad? Skicka namn och telefonnummer till emmie.bergstrand@ptj.se

Övriga verksamheter