Grupper

Information om aktuella grupper hos Rehab Kusten

Om du önskar delta i någon av nedanstående grupper så hör av dig till oss för att boka tid för bedömning.

Stress

Vår stresshanteringskurs hålls i grupper om 10-20 deltagare. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Teori varvas med praktiska övningar. Du får information om stress, hur den påverkar oss fysiskt och psykiskt och kunskap om förhållningssätt för att hantera stress.

Under kursen får du möjlighet att kartlägga din egen stress, du får hjälp att utveckla strategier för att bättre klara av vardagen och även möjlighet att träna mindfulness som är en effektiv metod för hantering av stressymtom. Deltagarna får arbeta med hemuppgifter, som följs upp vid varje kurstillfälle.

Kursen består av 8 träffar och leds av leg psykolog och leg arbetsterapeut.

Långvarig smärta

På vårdcentralen Kusten finns ett team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och läkare som kan skräddarsy en behandling utifrån just din smärtproblematik.

Inom ramen för teamet ges en kurs i smärthantering som bygger på KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Kursen ger information om smärtfysiologi och verktyg för att leva med smärta.

Grupper med 5-10 deltagare träffas vid 8 tillfällen. Kursen leds av leg psykolog och le. arbetsterapeut.

Kursen består av 8 träffar och leds av leg psykolog och leg arbetsterapeut.

Artrosskola

Vår artrosskola är för dig med besvär från höft, knä eller hand.

Du får lära dig vad artros är, varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv när man har artros, hur du ska träna och att viss smärta under träning inte är farlig. Med kunskap och träning kan din rörlighet och funktion förbättras och operation undvikas.

Artrosskolan leds av leg fysioterapeut eller leg arbetsterapeut.

ReDo

ReDo (Re-Designing Daily Occupation) hålls i grupp om 6-8 deltagare. Metoden är gruppbaserad och syftar till att de som erhåller behandlingen ska få verktyg och möjlighet till reflektion i syfte att göra varaktiga förändringar i sitt aktivitetsmönster.

Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans. ReDO tar sin utgångspunkt i individens hela aktivitetsrepertoar.

Kursen innehåller 8 träffar och leds av leg arbetsterapeut.

Mammaträning

En grupp för dig som vill komma igång med träning efter graviditet och förlossning.

Gruppen börjar med ett individuellt besök för att ge dig individuella råd och därefter 7 grupptillfällen. Begränsat antal platser.

Mammaträningen leds av leg fysioterapeut.

Övriga verksamheter